Pomůcka pro šifrování Morseovy abecedy

Existuje velmi užitečná pomůcka pro luštění Morseovy abecedy. Je to taková tabulka a pracuje se s ní velmi jednoduše.

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F Ü L Ä P J B X C Y Z Q Ö CH

Návod:
Dejme tomu, že chceme dešifrovat kód .--.

  • Kód si rozdělíme. Postupujeme zleva doprava. Tečky jsou modré, čárky červené.
  • První máme tečku, takže spadá pod pole E.
  • Teď vybíráme z polí, které jsou pod E. Další znak je čárka, čárky jsou červené, takže vybereme A. Jedeme dál.
  • Další znak je zase čárka, a vybíráme mezi R a W. Jelikož čárky jsou červené, vybereme červené W. Ale u něho nekončíme.
  • Máme tu poslední znak a tím je tečka. Tečky jsou modré, takže vybereme písmeno P. A máme to, kód .--. opravdu odpovídá písmenu P.

Vertikální verze

Tabulku si lze klidně rozepsat i svisle...

T M O CH
Ö
G Q
Z
N K Y
C
D X
B
E A W J
P
R Ä
L
I U Ü
F
S V
H
Darkont.cz

© Xagatron