Převodní tabulka znaků a pomocná slova

Aby se převod písmen na znaky lépe pamatoval, zavedli se různé mnemotechnické pomůcky - jsou to slova, která začínají stejným písmenem jako je převáděné písmeno a zároveň mají "krátké" a "dlouhé" slabiky rozmístěny tak,že délka slabik odpovídá ekvivalentu v Morseově abecedě. Takových slov může být více (např pro písmeno S = sekera, sobota = ...)

Vznikly dokonce různé žertovné seznamy slov, které odpovídaly morseově abecedě, například známá alkoholická morseovka...

Při vyšších rychlostech přenosu (například v armádě nebo při radioamatérské činnosti) není tato metoda vhodná, jelikož je příliš pomalá. Je nutné znát sekvence tónů z hlavy a převádět znaky automaticky...

Převodní tabulka písmen a pomocná slova

Písmeno Kód Běžná pomocná slova
A .- akát
B -... blýskavice
C -.-. cílovníci
D -.. dálava
E . erb
F ..-. filiálka, Filipíny
G --. Grónská zem, gnómóny
H .... hrachovina
CH ---- chvátá k nám sám, chléb nám dává
I .. ibis, ivan
J .--- jasmín bílý, junácká hůl
K -.- krákorá, království
L .-.. lupíneček
M -- mává, mlází
N -. národ, nástup, Náchod
O --- ó náš pán
P .--. papírníci
Q --.- kvílí orkán
R .-. rarášek
S ... sobota, sekera
T - tón, trám, tůň
U ..- uličník, učený
V ...- vyvolený, vyučený, vinobraní
W .-- Waltrův vůz, wagón klád, dvojté vé
X -..- Xénokratés, Xénie má
Y -.-- ý se krátí, ý se ztrácí, Ýkar mává
Z --.. zpíváme jen, známá žena, zrádná žena

Čísla

Číslo Kód
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----

Další znaky

Znak Kód Popis
. .-.-.-. (nebo také .....) tečka
, --..-- čárka
? ..--.. otazník
! --..- vykřičník
; -.-.-. středník
: ---... dvojtečka
( --... závorka (otevírací)
) -.--.- závorka (uzavírací)
" " .-..-. uvozovky
- -....- pomlčka
_ ..--.- podtržítko
@ .--.-. zavináč (pomocné slovo je "Posíláme ímejl"
nebo "Zasíláme ímejl")
Vzniklo spojením písmen A a C.

Zvláštní signály

Kód Význam
...-. končím, konec vysílání
-.-.-. pozor
....... nerozumím, omyl
...-. rozumím, chápu
-.-.-.. pomaleji prosím

Barevná tabulka znaků, jiný způsob převodu

Existuje také zvláštní barevná pomůcka pro dekódování z Morseovky. Více zde...

Darkont.cz

© Xagatron