Samuel Morse

Samuel Finley Breese Morse se narodil 27. dubna 1791 v Charlestownu u Bostonu, v Massachusetts. Od malička se aktivně věnoval malování a dokonce ho přijal za žáka Washington Allston, ve své době velmi známý a vlivný malíř. Ve svých 14 letech začal mladý Samuel navštěvovat vysokou školu, studoval i na univerzitě Yale College. Poté, co vystudoval, odešel do Evropy a k nevoli svých rodičů soustředil svůj zájem na umění, které začal studovat v Anglii.

Po návratu zpět do USA se usadil v New Yorku a působil jako profesor malířství na univerzitě. Svůj zájem ale soustředil i na vědu, hlavně na nově vznikající obor vědy - elektrotechniku. Zkoumal možnosti využití elektřiny pro konstrukci telegrafu. Svůj první model telegrafu údajně vyrobil již v roce 1835. Protože v té době nebyl v příznivé finanční situaci, použil pro stavbu prototypu věci, které měl zrovna po ruce: malířský stativ, po domácku zhotovenou baterii a starý hodinový strojek.

Po několika letech zdokonalování se povedlo vynález dovést do použitelné podoby. Vyvinul i speciální kód pro přenos textu pomocí telegrafu - Morseovu abecedu. V roce 1844 byla nakonec zbudována první americká telegrafní linka spojující Washington a Baltimore. 24. května 1844 Morse odeslal z Washingtonu památnou větu "What hath God wrought" (Co to Bůh stvořil? - jedná se o citát z Bible).

Vynález slavil neskutečný úspěch. Byla založena firma Magnetic Telegraph Company a zakázky se hrnuly ze všech stran. Později se vynález ujal i v Evropě. V Rakousku-Uhersku byla první telegrafní linka zbudována v roce 1847 a císař František Josef I. udělil Morseovi zlatou císařskou medaili. Revoluční vynález elektrického telegrafu se postupně ujal po celém světě.

Samuel Morse zemřel ve svých 80 letech, 2. dubna 1872 v New Yorku. Samuel Morse získal právem slávu a mnoho vyznamenání, jelikož jeho telegraf byl jedním z nejdůležitějších vynálezů 19. století...

Darkont.cz

© Xagatron