Signál S.O.S.

S.O.S v morseovce

Signál S.O.S je nejznámější tísňový signál vysílaný v Morseově abecedě. Sestává ze tří teček, tří čárek a opět tří teček - což odpovídá písmenům S, O, S. Byl přijat německou vládou a v platnost vzešel roku 1905. Později byl přijat jako celosvětový standard.

Často se tvrdí, že "S.O.S." je akronymem pro anglickou větu Save Our Souls (česky Spaste naše duše). Tato věta údajně vznikla až později, ve skutečnosti byla kombinace 3 teček a 3 čárek zvolena pouze pro její snadnou zapamatovatelnost.

Díky italskému fyzikovi, Guglielmu Marconimu, který vynalezl bezdrátovou telegrafii, se signál ujal i na lodích. A tak se začal nouzový signál S.O.S používat i v námořní přepravě. (Občas se proto uvádí, že SOS znamená Save Our Ship - zachraňte naši loď).

Předchůdcem signálu SOS, byl signál CQD což je zkratka pro Come quick, danger (Rychle přijeďte, nebezpečí) nebo někdy i Come Quick, Dammit (Rychle přijeďte, k sakru!).

Při potápění lodi Titanic 14. dubna 1912 použil telegrafista Jack Philips signály oba dva. Prvně zkoušel vysílat signál CQD a k použití SOS ho údajně napůl v žertu pobídl jeho kolega: "Zkus signál S.O.S., je to nový signál a tohle může být tvoje poslední příležitost ho použít." Tyto volání zachytil parník Carpathia.

Darkont.cz

© Xagatron